Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Cracovia (Kraków), Polonia

Zarządzanie w administracji publicznej

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Absolwent kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej o specjalności Zarządzanie w administracji publicznej może podjąć pracę między innymi w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem kierowniczych i koordynujących jednostek organizacyjnych; w agendach Unii Europejskiej oraz innych organizacji i instytucji międzynarodowych; w polskich i zagranicznych korporacjach, ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi, jakością czy marką; w firmach konsultingowych; w przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz działających w obszarze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Uzyskane wykształcenie pozwala mu również na podjęcie zatrudnienia w charakterze profesjonalnego pracownika partii politycznych i organizacji trzeciego sektora.
Privacy Policy