Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Cracovia (Kraków), Polonia

Logistyka bezpieczeństwa

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Absolwent specjalności Logistyka bezpieczeństwa posiada niezbędną wiedzę z zakresu koncepcji logistyki i bezpieczeństwa w kontekście najnowszych teorii polityki. W ramach tych studiów absolwent nabędzie kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty logistyka w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Privacy Policy