Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Cracovia (Kraków), Polonia

Cyberbezpieczeństwo

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Absolwent potrafi poruszać się w środowisku cyberprzestrzeni, korzystać z narzędzi służących wykrywaniu i niwelowaniu zagrożeń w cyberprzestrzeni. Potrafi rozpoznawać i reagować zgodnie z zasadami opisanymi w przepisach normatywnych na incydenty w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem ataków i aktywności o charakterze zagrożeń przede wszystkim natury terrorystycznej.
Privacy Policy