Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Cracovia (Kraków), Polonia

Redakcja tekstów anglojęzycznych

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: idiomas
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Absolwent studiów kierunku Filologia angielska, specjalność Redakcja tekstów anglojęzycznych posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje składające się na warsztat pracy redaktora: redakcji technicznej tekstu, redakcji językowej tekstów anglojęzycznych i polskojęzycznych, korekty, adiustacji tekstu, redakcji tekstów specjalistycznych w zakresie prawa, medycyny i nowoczesnych technologii. Absolwent posiada podstawową wiedzę o budowie, rozwoju, specyfice i uwarunkowaniach funkcjonowania rynku wydawniczo – księgarskiego w Polsce i w Europie; potrafi samodzielnie zredagować tekst specjalistyczny na potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców; wykorzystuje kompetencje językowe w zakresie pisania tekstów w obrębie języka polskiego i języka angielskiego do usprawnienia komunikacji pomiędzy autorem i czytelnikiem.
Privacy Policy