Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Cracovia (Kraków), Polonia

Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Absolwent tej specjalności jest w stopniu szczególnym przygotowany do prowadzenia analiz z zakresu polityk publicznych w różnych dziedzinach oraz posiada umiejętność właściwego koordynowania działań z tego zakresu. Dzięki tym umiejętnościom absolwent może podejmować pracę tak w instytucjach państwowych, jak i regionalnych samorządowych, gdzie dostrzeganie złożoności działań państwa i samorządu jest szczególnie potrzebna.
Privacy Policy