Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Cracovia (Kraków), Polonia

Administracja samorządowa i fundusze europejskie

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl
Absolwent tej specjalności jest w szczególnym stopniu przygotowany do pracy w instytucjach i urzędach administracji samorządowej. Dla skuteczności jego pracy niezbędne jest także posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania dodatkowych funduszy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, dlatego jest przygotowany do opracowywania oraz późniejszego zarządzania projektami korzystającymi z wsparcia funduszy europejskich.
Privacy Policy