Varsovia (Warszawa), Polonia

Enfermería

Pielęgniarstwo

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: medicina, salud
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: www.ahe.lodz.pl/warszawa

Wydział Zamiejscowy AHE w Warszawie kształci na kierunku: Pielęgniarstwo

6 semestralne – stacjonarne studia I-go stopnia (licencjackie) są przeznaczone dla osób ze świadectwem maturalnym,

2, 3 lub 5 semestralne –studia pomostowe powstały z myślą o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i pielęgniarza,*

3-letnie stacjonarne I-go stopnia (licencjackie)
Osoby posiadające świadectwo maturalne zapraszamy na studia stacjonarne (licencjackie). Nie ma potrzeby posiadania przygotowania medycznego, ponieważ w programie nauczania znalazły się przedmioty podstawowe, takie jak anatomia, fizjologia czy farmakologia. Absolwent tego kierunku jest gruntownie przygotowany do wykonywania zawodu, a przede wszystkim posiada wymagane kwalifikacje zawodowe. Duży nacisk położono na zgodność studiów z wymogami programowymi UE, specjalistyczne słownictwo medyczne w języku angielskim oraz praktyki w przodujących jednostkach ochrony zdrowia.

Niestacjonarne I-go stopnia (licencjackie) - pomostowe
Dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, a posiadających jedynie wykształcenie średnie, AHE przygotowała ofertę niestacjonarnych studiów pomostowych. Program nauczania w tym przypadku został ułożony tak, aby połączyć przygotowanie z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej z ogólnorozwojową wiedzą humanistyczną (filozofią, psychologią i socjologią).

*) Zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11.05.2004 r.

Privacy Policy