Varsovia (Warszawa), Polonia

Lotnictwo i kosmonautyka

ingeniería técnica
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ingeniería y técnicas
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Studia na kierunku LOTNICTWO i KOSMONAUTYKA, dają naszemu absolwentowi szerokie przygotowanie ogólne, przez co zapewniają mu elastyczność działania i łatwość dopasowania się do zmieniającego się rynku pracy. Otrzymane wykształcenie oparte jest na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, materiałów i technologii lotniczych, podstaw elektroniki, techniki mikroprocesorowej, automatyki, elektrotechniki i informatyki (w tym systemy CAD/CAM/CAE).

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka posiadają podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Wiedza ta, w odniesieniu do wszystkich prowadzonych specjalności, obejmuje nowoczesne technologie i środki informacyjne oraz wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych


Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w:

  • zakładach przemysłu lotniczego
  • jednostkach transportu lotniczego jako pracownicy zaplecza technicznego
  • zakładach przemysłu maszynowego, szczególnie wykorzystujących technologie lotnicze
  • zapleczu naukowo - badawczym przemysłu lotniczego i kosmicznego.


Página web de la universidad: www.wat.edu.pl
Privacy Policy