Lublin, Polonia

Retoryka stosowana

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: humanidades
Metodología de estudios: estudios diurnos

Wiodące współcześnie obszary kultury opierają się i rozwijają na tle nowoczesnych form komunikacji językowej, które źródłowo wyrastają ze sztuki retoryki. Retoryka stanowi najbardziej podstawowe, sprawdzone narzędzie służące poznaniu i rozszerzaniu kultury słowa.

Studia z retoryki stosowanej mają charakter interdyscyplinarny i na nowo odkrywają praktyczne znaczenie umiejętności, które budują podstawy uniwersalnego wykształcenia na bazie zasad klasycznego trivium (retoryki, gramatyki, logiki). W Polsce studia na tym unikatowym kierunku są nowością i wpisują się w zapotrzebowanie na nowoczesnych specjalistów w zakresie szeroko pojętej perswazji komunikacyjnej.

Retoryka stosowana wskazuje główne dziedziny zastosowań retoryki na tle różnych obszarów kultury i życia społecznego, odkrywa metody funkcjonowania retoryki w wiodących kulturowo obszarach komunikacji (przemówienia, prezentacje, promocje, krytyka i analiza wystąpień i publikacji, reklama, public relations).

Página web de la universidad: www.kul.pl
Privacy Policy