Lublin, Polonia

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: deporte, turismo, servicio
Metodología de estudios: estudios diurnos

Kierunek studiów "krajoznawstwo i turystyka kulturowa" należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Łączy wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka (obszar nauk humanistycznych) ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych określających miejsce tegoż dorobku we współczesnym świecie (obszar nauk społecznych). Wiedza humanistyczna i krajoznawcza stanowi bazę merytoryczną dla turystyki muzealnej, turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki literackiej i sentymentalnej, turystyki religijnej i pielgrzymkowej, turystyki militarnej oraz turystyki żywej historii. Istotne miejsce zajmuje w tym kontekście także znajomość funkcjonowania, organizacji oraz zarządzania instytucjami kultury.

Página web de la universidad: www.kul.pl
Privacy Policy