Lublin, Polonia

Gestión y administración

Administracja

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos
Studia z zakresu administracji pozwalają zdobyć wiedzę na temat prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, współczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, organizacji ochrony środowiska, etyki i prawa urzędniczego, informatyzacji w administracji publicznej.
Página web de la universidad: www.kul.pl
Privacy Policy