Breslavia (Wrocław), Polonia

Bezpieczeństwo narodowe

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: protección y seguridad
Metodología de estudios: estudios diurnos
  • Descripción:

  • pl
Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają charakter studiów zawodowych, a ich celem jest wyposażenie absolwentów w nowoczesną i utylitarną wiedzę i umiejętności praktyczne stwarzające możliwość podjęcia pracy w instytucjach i firmach związanych z realizacją zagadnień bezpieczeństwa w zakresie: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego w zakresie bezpieczeństwa, jak również przygotować absolwentów
do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Página web de la universidad: www.wojsko-polskie.pl/awl

Contacto:

ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
SEKCJA REKRUTACJI
tel. 261 658 576
Privacy Policy