Breslavia (Wrocław), Polonia

Gestión

Zarządzanie

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos
  • Descripción:

  • pl
Stacjonarne studia cywilne I stopnia na kierunku Zarządzanie trwają trzy lata (6 semestrów). Przeznaczone są dla przyszłych menadżerów, kierowników oraz przedsiębiorców. Stanowią pierwszy etap zawodowego kształcenia i przygotowują studentów do kontynuacji edukacji na studiach II stopnia (magisterskich).

Stacjonarne, wojskowe studia I stopnia na kierunku Zarządzanie trwają cztery lata (8 semestrów). Przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Stanowią pierwszy etap zawodowego kształcenia i przygotowują studentów do kontynuacji edukacji na studiach II stopnia (magisterskich). Kształcenie związane z uzyskaniem tytułu licencjata realizowane jest w okresie pierwszych 6 semestrów, w 2 ostatnich semestrach realizowane jest wojskowe szkolenie specjalistyczne. Szkolenie specjalistyczne w okresie studiów odbywa sią głównie w okresach międzysemestralnych w Centrach Szkolenia i innych ośrodkach.
Privacy Policy