Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Matematyka stosowana

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: matemáticas y estadística
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Studenci specjalności matematyka stosowana zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zastosowań matematyki w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, biologia czy ekonomia. Trzon programu tej specjalności stanowią przedmioty dotyczące modelowania zjawisk przyrodniczych i społecznych przy pomocy równań różniczkowych oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.
Privacy Policy