Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Biologia człowieka

diplomatura
área: Biología
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias biológicas
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Jeśli interesujesz się rozwojem biologicznym człowieka i jego ewolucją, populacjami pradziejowymi oraz psychologicznymi i biologicznymi uwarunkowaniami zachowań ludzkich, na III roku wybierz biologię człowieka. Dzięki zróżnicowanemu programowi nauczania, z szerokim asortymentem wykładów i ćwiczeń wspieranych przez dostępne technologie informacyjne, studia te zapewnią Ci doskonałe przygotowanie merytoryczne. Nauczysz się wykorzystywania wiedzy i umiejętności do pracy badawczej. Dowiesz się, jak identyfikować i badać ludzkie kości oraz jak przeprowadzać pomiary antropometryczne człowieka, niezbędne w badaniach epidemiologicznych, pediatrii i przy planowaniu ergonomicznych stanowisk pracy. Dowiesz się też, jak rozwiązywać podstawowe problemy z antropologii biologicznej, jak zbierać, gromadzić, przetwarzać i interpretować dane.

Absolwenci tej specjalności mogą szukać zatrudnienia w placówkach naukowo-badawczych, policji, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, firmach farmaceutycznych, jednostkach zajmujących się planowaniem ergonomicznym. Mogą także kontynuować edukację na studiach II stopnia.
Privacy Policy