país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Dziennikarstwo prasowe i online

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: periodismo e informaciones
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Specjalność dziennikarstwo prasowe w ramach studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej wydaje się zarówno podstawowa, jak i obejmująca swoim zakresem to, co nazwać można solą dziennikarskiej ziemi. To właśnie prasa była tym medium, w którym wykuwały się podstawy warsztatu i standardy zawodu dziennikarskiego. To prasa – o czym świadczą nie tylko przebrzmiałe, ale i najgorętsze dysputy toczone w mediach dzisiaj – stanowi główny wyznacznik poziomu warsztatowego w profesji dziennikarskiej, to ona jest dostarczycielem nie tylko informacji i publicystyki dla szerokiego grona swoich odbiorców, ale i rozlicznych pomysłów, które w dalszej pracy wykorzystują dziennikarze mediów elektronicznych.
Privacy Policy