Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Dziennikarstwo sportowe

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: periodismo e informaciones
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Specjalność dziennikarstwo sportowe charakteryzuje się przede wszystkim nakierowaniem uwagi studentów na specyficzny obszar działań i aktywności dziennikarskiej, jaką jest szeroko pojęty sport, kultura fizyczna i postawy prozdrowotne. Dziennikarstwo sportowe, będąc jedną z gałęzi profesji dziennikarskiej, wymaga jednak bardzo specyficznego i specjalistycznego wykształcenia. Z jednej strony profesjonalnego i merytorycznego, związanego z orientacją w zakresie organizacji sportu, jego rozwoju, specyfiki organizacji życia sportowego i reguł, które sportem rządzą. Z drugiej strony -dziennikarz sportowy bardzo często operuje takimi gatunkami i działa w takich warunkach, jakie nie są dane pozostałych dziennikarzom, z którymi współpracuje w redakcji.
Privacy Policy