Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
W ramach specjalności zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych prowadzone są zajęcia będące wynikiem interdyscyplinarnego podejścia w stosunkach międzynarodowych. Łączy ono badania nad polityką i stosunkami międzynarodowymi z badaniami nad mediami i komunikowaniem. Elementy zarządzania komunikacją wprowadza przedmiot Komunikacja strategiczna. Przygotowuje studentów stosunków międzynarodowych do zarządzania procesami komunikowania w stosunkach międzynarodowych na wszystkich szczeblach administracji. Na zajęciach analizowane są przypadki komunikacji międzynarodowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Przedmiot Międzykulturowość w zarządzaniu kładzie nacisk na umiejętności komunikacyjne niezbędne do funkcjonowania w środowisku międzykulturowym. Studenci ćwiczą umiejętności komunikacyjne, potrzebne w komunikowaniu międzynarodowym, a także umiejętności negocjacyjne. W ramach zajęć, a zwłaszcza proseminarium, nabywają umiejętności pozyskiwania i weryfikowania i tworzenia informacji oraz przygotowania tekstów pisanych, w tym naukowych.
Privacy Policy