Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Studia wschodnie

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Absolwenci specjalności studia wschodnie podejmują pracę w szeroko rozumianym sektorze administracji i biznesu, w tym polskiej służbie dyplomatycznej i konsularnej, przede wszystkim na obszarze postradzieckim, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta, instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu, wszędzie uchodząc za biegłych specjalistów w problematyce wschodniej. Z powodzeniem odnajdują się również w działalności związanej z handlem zagranicznym oraz w pracy analitycznej. Rozwój współczesnych stosunków międzynarodowych i miejsce w nich naszego kraju, m.in. projekt Partnerstwa Wschodniego, pokazują, że kierunek wschodni będzie odgrywał coraz większe znaczenie w polskiej polityce zagranicznej. Absolwent specjalności wschodniej jest biegły w procesach transformacji społeczno-politycznych naszych wschodnich sąsiadów: Rosji, Ukrainy i Białorusi ale oferta dydaktyczna w ramach specjalności nie dotyczy wyłącznie obszaru postradzieckiego bowiem student specjalności zdobywa również podstawową wiedzę na temat Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
Privacy Policy