Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Studia europejskie

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Studia europejskie są ukierunkowane na poznawanie procesów integracji europejskiej. W ramach studiów obecna jest więc szeroko ujęta problematyka europejska, uwzględniająca zagadnienia dotyczące całego kontynentu europejskiego. Jednym z kluczowych tego typu zagadnień jest problematyka bezpieczeństwa europejskiego oraz funkcjonującego w Europie „euroatlantyckiego” systemu bezpieczeństwa, realizowanego przez Pakt Północnoatlantycki. Główny obszar studiów koncentruje się jednak przede wszystkim na procesach i zjawiskach towarzyszących integracji europejskiej.
Privacy Policy