Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Służby zagraniczne

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Przedmioty oferowane na w ramach ścieżki edukacyjnej służby zagraniczne łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym podejściem. Wśród oferowanych przedmiotów znajdują się m.in. Prawo dyplomatyczne i konsularne, Protokół dyplomatyczny, Polskie ugrupowania polityczne wobec polityki zagranicznej, Teoria i praktyka negocjacji międzynarodowych, Dyplomacja prewencyjna i operacje reagowania kryzysowego, Współpraca z mediami. Absolwenci posiadają zdolność rozumienia i profesjonalnego analizowania zjawisk zachodzących w środowisku międzynarodowym, jak i na polskiej scenie politycznej – w aspekcie polityki zagranicznej RP. W związku z tym są wstępnie przygotowani do pracy w służbie zagranicznej, w administracji rządowej i samorządowej, jak również w organizacjach pozarządowych oraz firmach i koncernach medialnych. Przygotowanie studentów, także w zakresie znajomości języków obcych, pozwala na zatrudnienie absolwentów specjalności również w sektorze prywatnym.
Privacy Policy