Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Gospodarka i biznes międzynarodowy

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Specjalność gospodarka i biznes międzynarodowy (GiBM) stanowi ofertę dla tych studentów, którzy chcą rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i tym samym wiążą swoją przyszłość zawodową zarówno z pracą w przedsiębiorstwie działającym na zagranicznych rynkach, międzynarodowej korporacji oraz/lub pomysłem na prowadzenie własnej firmy, jak również w podmiotach szeroko rozumianej administracji samorządowej lub krajowej kształtujących ład gospodarczy. Absolwenci specjalności potrafią efektywnie pracować w zespołach projektowych zorientowanych na określenie rozwiązań wybranych problemów społeczno-gospodarczych oraz/lub biznesowych.
Privacy Policy