Breslavia (Wrocław), Polonia

Administracja europejska

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
  • Descripción:

  • pl
Jeśli interesujesz się prawem wspólnotowym i chcesz wiedzieć, jak funkcjonują urzędy różnego szczebla w krajach unijnych, wybierz specjalność administracja europejska. Podczas studiów poznasz także m.in. prawo gospodarcze UE i międzynarodowe prawo inwestycyjne, nauczysz się także zarządzać projektami unijnymi.
Página web de la universidad: uni.wroc.pl

Contacto:

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
Privacy Policy