país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych to z kolei specjalność, która obejmuje problematykę działania służb i formacji posiadających status paramilitarny. Są to: Policja, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, ABW, CBA, itd. W programie studiów znajdziesz zajęcia z taktyki akcji poszukiwawczych, współpracy służb w miejscu zagrożenia, interwencji kryzysowych, problematyki przedsiębiorczości zorganizowanej, rozpoznania zagrożeń terrorystycznych, ekologicznych oraz społecznych o podłożu konfliktogennym, a także pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Privacy Policy