Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Breslavia (Wrocław), Polonia

Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: uni.wroc.pl
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych to specjalność, która bejmuje zagadnienia z zakresu oceny ryzyka i zagrożeń zewnętrznych państwa, takich jak: terroryzm, szantaż lub prowokacje militarne. Na tych studiach będziesz miał zajęcia z analiz działań sfery bezpieczeństwa militarnego, a zwłaszcza takich problemów jak: źródła i skutki konfliktów zbrojnych, ochrona ludności w czasie klęsk żywiołowych i katastrof cywilizacyjnych, diagnozowania problemów etnicznych oraz migracji ludności, następstwa globalizacji i zmian społecznych modyfikujących codzienność.
Privacy Policy