Poznań, Polonia

Estudios culturales

Kulturoznawstwo

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos
Licencjackie studia kulturoznawcze przygotowują przyszłych absolwentów zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Przedmioty historyczne, filozoficzne i teoretyczne mogą stanowić podstawę do przyszłej pracy badawczej i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Przedmioty praktyczne, realizowane w ramach poszczególnych specjalizacji przygotowują do pracy min. w instytucjach kulturalnych i administracji samorządowej, agencjach reklamowych, galeriach sztuki i muzeach. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala zachować szerokie perspektywy teoretyczne, a jednocześnie przygotowuje do pełnienia różnorakich ról zawodowych. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, stanowiąc tym samym podstawę do kontynuowania studiów magisterskich.
Página web de la universidad: amu.edu.pl
Privacy Policy