país
provincia
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
tipo de estudios  
tipo de universidad - Polonia  
estatus de la universidad  
Lublin, Polonia

Matematyka ubezpieczeniowa

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: matemáticas y estadística
Metodología de estudios: estudios diurnos
Página web de la universidad: www.umcs.pl
Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. W połączeniu ze studiami II stopnia na tym samym kierunku na specjalności aktuarialnej studia te dają możliwość lepszego przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego
Privacy Policy