Przasnysz, Polonia

Konstrukcje budowlane

ingeniería técnica
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ingeniería y técnicas
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
estudios virtuales estudios virtuales

Studia inżynierskie na specjalności konstrukcje budowlane zapewniają wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pełnienia różnych funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej i specjalistycznej, mogą stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych, pełnić funkcję pomocniczą lub być współautorami działań twórczych w zakresie projektowania bardziej skomplikowanych obiektów, posiadających wystarczającą wiedzę ogólną i inżynierską do projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych w tym projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli w odniesieniu średnio skomplikowanych zadań.

Wybierając studia na ULT w Przasnyszu student otrzymuje dostęp do bogato wyposażonego zaplecza infrastrukturalnego oraz ma możliwość czerpać wiedzę od najlepszych specjalistów w kraju z zakresu budownictwa.

Studia na kierunku Budownictwo realizowane są we współpracy z Politechniką Warszawską, większość zajęć prowadzona jest przez specjalistów z PW.

Página web de la universidad: ult.edu.pl

Contacto:

ul. Szosa Ciechanowska 6
06-300 Przasnysz
(29) 752 43 42
Privacy Policy