Varsovia (Warszawa), Polonia

Criminología

Kryminologia

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ciencias sociales
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
  • Descripción:

  • pl
Studia na specjalności Kryminologia przeznaczone są dla osób, którym bliskie są zagadnienia związane z utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałaniem przestępczości. Jest to oferta edukacyjna skierowana do osób, które swoją zawodową przyszłość chcą związać z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości lub służbami bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dla kogo:
Absolwenci studiów I stopnia takich kierunków, jak socjologia, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz prawo będą mogli dzięki nim pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie kryminologii. Wśród osób, które w ten sposób mogą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe wymienić można pracowników i funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Służby Więziennej, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, członków organizacji zajmujących się obroną praw człowieka, pracowników socjalnych, a także dziennikarzy i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.

Sylwetka absolwenta:
Dzięki bogatemu, interdyscyplinarnemu podejściu do tematyki studiów, studenci będą w stanie zrozumieć szerokie spektrum zjawisk społecznych związanych z przestępczością, jej źródłami i przejawami. Zdobędą wiedzę o wybranych aspektach prawa karnego, kompetencjach Policji i innych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, o mechanizmach zachowań jednostki oraz grupy społecznej kontekście zjawisk kryminogennych i kryminalnych.
Página web de la universidad: www.civitas.edu.pl

Contacto:

Pałac Kultury i Nauki
XII piętro, pokój 1210
plac Defilad 1,
00-901 Warszawa
tel. 22 656 71 89
tel. 22 656 71 87
rekrutacja@civitas.edu.pl
Privacy Policy