Włocławek, Polonia

Enfermería

Pielęgniarstwo

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: medicina, salud
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: ksw.wloclawek.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku przygotuje Cię do zawodu na bardzo wysokim poziomie. Wydział Nauk o Zdrowiu jest kontynuatorem bogatej tradycji w zakresie kształcenia pielęgniarek we Włocławku. Zapoczątkowane ono zostało 52 lata temu - w 1961 roku. Zawód pielęgniarki czerpie z historii i tradycji, dostosowując się do wymogów współczesności. Osoby je wykonujące identyfikują się z profesją, cechują się odpowiedzialnością, wrażliwością, troską o dobro drugiego człowieka. Pielęgniarstwo jest obecne na wszystkich polskich akademiach i uniwersytetach medycznych, a pielęgniarki stanowią najliczniejszą grupę zawodową służby zdrowia na świecie. Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Można poprzestać na licencjacie uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa lub kontynuować studia drugiego stopnia. Już po ukończeniu studiów licencjackich - można podjąć pracę w zawodzie. Po ukończeniu studiów magisterskich uzyskuje się tytuł magistra pielęgniarstwa. Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zapotrzebowanie na zatrudnienie pielęgniarek jest bardzo duże. Ponadto wiele osób decyduje się na wyjazd za granicę.

Absolwent posiada umiejętności:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa,
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym,
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej,
 • nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki,
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
 • organizowania pracy własnej,
 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej,
 • wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych,
 • identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.


Privacy Policy