Toruń, Polonia

Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi

ingeniería técnica
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: ingeniería y técnicas
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • planowanie i organizowanie działalności produkcyjnej oraz sterowanie nią
 • zasady komputerowego wspomagania projektowania i modelowania procesów produkcyjnych
 • posługiwanie się technikami informacyjno-komunikacyjnymi w działalności zarządczej i inżynierskiej w procesach produkcyjnych
 • zarządzanie innowacjami i transferem technologii w obszarze inżynierii procesów produkcyjnych
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi w obszarze ekotechnologii.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • gospodarka materiałowa i logistyka procesów produkcyjnych
 • zintegrowane systemy zarządzania - moduł planowania produkcji
 • technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi i nowoczesne koncepcje zarządzania produkcją
 • zarządzanie innowacjami i transferem technologii
 • podstawy projektowania CAD-CAM
 • ekotechnologie.

Praca dla Ciebie:

 • praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu, w których istnieje konieczność efektywnego zarządzania produkcją
 • firmy doradcze i audytorskie
 • administracja danymi produkcyjnymi w systemach informatycznych
 • wdrażanie nowych produktów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • instytuty naukowo-badawcze.
Privacy Policy