Poznań, Polonia

Coaching i przywództwo w biznesie

diplomatura
área: Gestión
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
  • Descripción:

  • pl
Coaching jest procesem, który pomaga osobom czy organizacjom w przyspieszaniu tempa ich rozwoju i polepszaniu efektów działania. Dzięki temu możliwym jest podejmowanie trafniejszych decyzji, wykorzystywanie w pełni swoich naturalnych umiejętności. Coach to szczególnie ceniona w obecnych czasach osoba. Absolwenci niniejszej specjalności będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z takich dziedzin jak: wystąpienia publiczne, prowadzenie argumentacji i negocjacji, psychologia perswazji, przywództwo, podejmowanie decyzji. Będą mogli podjąć pracę w szeroko rozumianych instytucjach gospodarczych i organizacjach o rozbudowanej strukturze, jako kreatorzy polityki wewnętrznej firmy.
Página web de la universidad: www.wsb.net.pl

Contacto:

ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133
Privacy Policy