Poznań, Polonia

Administración Pública

Administracja publiczna

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
estudios virtuales estudios virtuales
 • Descripción:

 • pl

Twoja wiedza i umiejętności
Po ukończeniu studiów na tej specjalności będziesz:

 • mieć wiedzę z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratury
 • znać procedurę karną i cywilną oraz sądowo-administracyjną, a także procedury postępowania przed europejskimi sądami
 • mieć szeroką praktyczną wiedzę o ustroju adwokatury, radców prawnych i notariatu
 • znać wszelkie procedury ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • sprawnie posługiwać się instrumentami zarządzania środkami materialnymi w wymiarze
  sprawiedliwości.

Praca dla Ciebie

 • sądy powszechne
 • sądy administracyjne
 • prokuratura
 • kancelarie adwokackie
 • kancelarie radcowskie
 • kancelarie notarialne
 • kancelarie komornicze
 • protokolant sądowy
 • inspektor w sekretariacie sądu rejonowego
 • inspektor w sekretariacie sądu okręgowego
 • asystent prawnika.
Página web de la universidad: www.merito.pl/poznan

Contacto:

al. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel. (61) 655-33-33
Privacy Policy