Poznań, Polonia

Administracja gospodarcza

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
estudios virtuales estudios virtuales
 • Descripción:

 • pl

Twoja wiedza i umiejętności
Po ukończeniu specjalności będziesz:

 • interpretować i stosować w praktyce prawo związane z administracją, finansami i rachunkowością
 • realizować zadania publiczne i podejmować decyzje strategiczne dla środowiska lokalnego i regionalnego
 • budować strategię rozwoju jednostek terytorialnych
 • nawiązywać i utrzymywać kontakty z partnerami społecznymi i gospodarczymi
 • tworzyć budżety jednostek samorządu terytorialnego i budżety zadaniowe
 • samodzielnie sporządzać bilanse, prowadzić rozliczenia finansowe
 • zarządzać majątkiem gminy, powiatu i samorządu województwa
 • pozyskiwać źródła finansowania inicjatyw wspierających rozwój terytoriów.

Praca dla Ciebie
Przykładowe miejsca pracy:

 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miejskie
 • urzędy pracy
 • instytucje podległe jednostkom samorządu terytorialnego: m.in. ośrodki zdrowia, kultury
 • przedsiębiorstwo komunalne
 • organizacje samorządu gospodarczego: m.in. izby przemysłowo-handlowe, rolnicze
 • izby samorządu zawodowego: m.in. izby lekarskie, budownictwa.

Przykładowe stanowiska i funkcje:

 • referent ds. analiz oświatowych
 • specjalista ds. przygotowania inwestycji
 • główny specjalista ds. finansów
 • kierownik ds. finansowo-administracyjnych
 • specjalista ds. zamówień publicznych
 • skarbnik gminy
 • sekretarz urzędu miasta.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

 • Studia zarówno dla umysłów ścisłych, jak i dla humanistów.
 • Specjalność dla osób komunikatywnych, lubiących kontakt z ludźmi, bardzo dobrze zorganizowanych.
 • Studenci kierunku Administracja biorą udział w wizytach studyjnych, w ramach których odwiedzają partnerów biznesowych kierunku - urzędy gmin województwa wielkopolskiego.
Página web de la universidad: www.merito.pl/poznan

Contacto:

al. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel. (61) 655-33-33
Privacy Policy