Poznań, Polonia

Administracja w wymiarze sprawiedliwości

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios de modalidades a distancia
estudios virtuales estudios virtuales
  • Descripción:

  • pl
Chciałbyś pracować w wymiarze sprawiedliwości? Zamierzasz uzyskać status prawny urzędnika sądowego? W takim razie ta specjalność to dobry wybór! Jej absolwent uzyska wiedzę z zakresu postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a ponadto tę dotyczącą Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru zastawów, ksiąg wieczystych i hipotek.
Página web de la universidad: www.merito.pl/poznan

Contacto:

al. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel. (61) 655-33-33
Privacy Policy