Poznań, Polonia

Operaciones Comerciales Internacionales

Biznes międzynarodowy

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
estudios virtuales estudios virtuales
 • Descripción:

 • pl

Twoja wiedza i umiejętności:
Po ukończeniu tej specjalności będziesz:

 • posiadać wiedzę z zakresu handlu międzynarodowego
 • znać zagadnienia związane z finansami międzynarodowymi
 • zarządzać strategicznie w biznesie międzynarodowym
 • realizować transakcje w handlu zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem transportu i spedycji międzynarodowej
 • tworzyć i wdrażać program marketingowy dla działalności prowadzonej na skalę międzynarodową
 • przygotowywać dokumentację handlową w eksporcie i imporcie
 • utrzymywać relacje handlowe w biznesie międzynarodowym
 • opracowywać strategie rozwoju firmy na rynku międzynarodowym
 • współpracować i negocjować z przedstawicielami różnych kręgów kulturowych

Praca dla Ciebie
Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu specjalizacji:

 • przedsiębiorstwo handlowe lub usługowe współpracujące z zagranicą
 • urząd miejski – dział promocji i współpracy z zagranicą
 • urząd marszałkowski – dział współpracy z zagranicą
 • firma konsultingowa.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • specjalista ds. handlu międzynarodowego
 • specjalista ds. marketingu międzynarodowego
 • specjalista ds. współpracy z zagranicą
 • menedżer ds. inwestycji zagranicznych
 • doradca ds. strategii międzynarodowych

Paszport WSB
Studiujesz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i właśnie zdobyłeś pracę niedaleko Wrocławia, a nie chcesz przerywać studiów? Nic trudnego – możesz skorzystać z paszportu WSB. Dzięki niemu możliwa jest kontynuacja nauki w jednym z 9 miast w Polsce: w Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu lub Wrocławiu.

 

Página web de la universidad: www.merito.pl/poznan

Contacto:

al. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel. (61) 655-33-33
Privacy Policy