Grado

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
estatus de la universidad  
Lublin, Polonia

Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: humanidades
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Página web de la universidad: wspa.pl
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego wykazuje biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języków specjalistycznych, oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod pracy tłumacza pisemnego i ustnego, specyfiki przekładu biznesowego, jak również stosowania programów wspomagających tłumacza w przekładzie z języka angielskiego na polski oraz polskiego na angielski.
Privacy Policy