Lublin, Polonia

Gestión

Zarządzanie

diplomatura
idioma del curso: polacoEstudios en idioma polaco
Área de estudios: economía y administrción
Metodología de estudios: estudios diurnos, estudios de modalidades a distancia
Studia I stopnia - licencjackie trwają 6 semestrów. Studia zorganizowano w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów spełnia wymogi minimum programowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunku „Zarządzanie".
  • Po II i IV semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze czterech tygodni.
  • Przez pierwsze 2 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru kierunku kształcenia odpowiadającego indywidualnym zainteresowaniom studenta po 1. roku nauki.
  • Po ukończeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata.
Página web de la universidad: www.wsei.lublin.pl
Privacy Policy